24. září 2005 se uskutečnil první český Den shiatsu. Cílem dne shiatsu bylo uspořádat setkání praktiků z různých škol, seznámit mezi sebou studenty a absolventy z různých škol a také představit shiatsu a jeho různé styly veřejnosti. Setkání se uskutečnilo v příjemném Karlínském Spektru, kde jsme měli k dispozici několik místností.

 

Účastníci

       Na Den shiatsu, který byl dnem setkání, radování a vyměňování zkušeností a náhledů, bylo pozváno 14 škol shiatsu z celé ČR a ze zahraničí (SRN). Z těchto subjektů účast přislíbilo škol pět, ale nakonec přijely čtyři. Byly to tyto školy: Darja Shiatsu School, Mgr.Darja Havelková; Studio Letná, Mgr. Helena Toušková; Rojin-Lijang, Libor Rožnovják; Vlčí Mák, Kateřina Kotková. Kvůli nepředpokládaným událostem nepřijela paní prof. RNDr. Jarmila Riegerová Csc., Shiatsu Olomouc, ale zato se stala sponzorem Dne shiatsu.

       Většina škol také prováděla shiatsu masáže zdarma a měly stále plná masážní místa. Každý měl přednášku a prezentaci v jiném stylu, a tak byl Den shiatsu opravdu pestrý a mohl si vybrat každý podle svého gusta a chuti. Duch shiatsu nás provázel celý den.

 

Program

       Jak již je řečeno výše, den byl opravdu pestrý a každá škola předvedla něco jiného a tak zhruba 150 návštěvníků mělo z čeho vybírat. Přestože se 3 prezentované školy zabývají tzv. zenovým shiatsu a jedna tzv. akutním shiatsu, každá se zaměřila na něco jiného.

       Darja shiatsu school a její představitelka Mgr.Darja Havelková, společně s dalšími účastnicemi, sehrála takřka divadelní představení, které demonstrovalo teorii pěti prvků a jejich vzájemné ovlivňování. Pro laickou veřejnost poté předvedli praktické ukázky ošetření zen shiatsu se zapojením několika diváků. Další zenová škola – Studio Letná, v čele s Mgr. Helenou Touškovou a její kolegyní, nám připravila povídání o tom, jak se dá shiatsu propojit s barvami, aura-somou. Poslední představitelka zenového shiatsu – Kateřina Kotková z centra Vlčí Mák, nám názorně ukázala, jaký je pravý a také praktický význam slova Hara (zapojili se i diváci), formou velmi uvolněnou. Představitel akutního a kancelářského shiatsu (a také jediný mužský aktér), Libor Rožnovják a jeho škola Rojin-Lijang, nás poučili o průběhu meridiánů a přidali zábavné cviky na jejich protažení. Ke cvičení se připojili též i diváci. Přednáška „Shiatsu bez hranic“, kterou vedly Hana Vítovcová a Romana Karmazínová, byla určena hlavně (ale nejenom) pro vozíčkáře. Vozíčkáři sice nedorazili, ale přesto si příchozí mohli poslechnout povídání o tom, že v shiatsu nejsou bariéry…a na vozíčkáře se těšíme v dalším ročníku!

 

Ošetření

       V rámci Dne shiatsu měli návštěvníci možnost si zkusit kratší ošetření shiatsu. Tři ze zúčastněných škol vyzvaly své studenty a absolventy, aby namasírovali zájemce z řad veřejnosti. O tyto půlhodinové ukázky byl velký zájem. Ihned po otevření příslušných prostor se hlásilo mnoho lidí.

       Celkem zde působilo 11 praktiků z Darja Shiatsu School, kteří ošetřili více než 75 návštěvníků, dalších několik praktiků praktiků z Ro-jin Li-jang školy ošetřilo téměř 60 lidí a o další se postaraly tři praktici ze školy Katky Kotkové. Celkem si shiatsu ošetření mohlo vyzkoušet přibližně 150 návštěvníků. Zde byly znát i rozdíly v přístupu škol. Pan Rožnovják a jeho žáci z ukázek shiatsu udělali show – vysadili dveře a dali tak možnost nahlédnout přímo do své „kuchyně“. To přineslo hodně energie a živosti na chodbě, kde se na ošetření čekalo. Naproti tomu zbylé dvě školy daly přednost zachování soukromí a prostoru pro relaxaci klientů za zavřenými dveřmi. Toto uspořádání hezky odráželo i dva možné póly přístupu k shiatsu – jangová efektní podívaná a uzavřená hluboká jin. Spokojeni se zdáli být všichni klienti, někteří odcházeli jako proměnění.

       Zajímavá zkušenost to byla jistě i pro praktiky – zažili přímo maratón krátkých ošetření a jistě si uvědomili i mnohé o prostředí a způsobech, jak je možné masírovat.

 

Doprovodný program

       V rámci Dne shiatsu probíhal i shiatsu jarmark. Pozvali jsme chráněné dílny a různá sdružení. Cílem bylo přinést možnost zakoupit si drobnosti a pomůcky, které lze využít při ošetření shiatsu. Záměr se vydařil – bylo možné zde koupit učebnice shiatsu, svíčky, hrníčky, pomandery, tinkturry, solné lampy, kompaktní disky s relaxační hudbou, obrázky, pohankové polštářky, taburetky, sedáky, textilní tašky, zápisníky, ubrousky, výšivky, zdravou výživu, přírodní kosmetiku, …. Návštěvníci si též mohli odnést starší čísla časopisů našich sponsorů- - Regenerace, Meduňky a Regeny.

       

       Zpestřením dne shiatsu bylo také losování vyplněných dotazků o Dni shiatsu. Několik účastníků tak vyhrálo CD relaxační hudby s názvem „Shiatsu“.

       

       V rámci prostor Dne shiatsu bylo možné navštívit i improvizovanou čajovnu, kde bylo možné si zakoupit několik druhů čaje a i něco na zub. Postarali se o nás čajovníci z Romantinky, k dispozici byla zdarma Pí voda.

       

       Česká asociace shiatsu měla ve Spektru také svůj prezentační stůl, kde se účastníci mohli informovat o ČAS a jejích aktivitách. Informace bylo možné nalézt i na dvou nástěnkách. Jedna byla věnována ČAS a na druhé bylo možné si prohlédnout fotky z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Benešova, kde ČAS, ve spolupráci s tamními zaměstnanci, pořádá praxi studentů shiatsu se supervizí.

       

       Celým dnem shiatsu se linul jako spojovací nit krásný zádumčivý meditační tón japonské flétny shakuhači. Hrál na ni Petr Pokorný, který se úžasně sladil s atmosférou celého dne a jeho krátká vystoupení mezi přednáškami jednotlivých škol nebyla jen znělkou a vyplněním času. Petr nám do dne shiatsu vnesl další rozměr duše a jeho delší závěrečné vystoupení bylo nádherným doladěním pro ty, kteří vytrvali až do konce.

 

Jaký tedy byl?

       První český Den shiatsu byl úspěšný. Hned napoprvé vše hladce běželo, vše bylo dobře připraveno a tak nic nebránilo tomu, aby se celý den odvíjel v příjemné atmosféře otevřené k různým setkáním. Spokojeni byli – dle odevzdaných dotazníků - návštěvníci jak z řad praktiků, tak i veřejnosti. Můžeme říci, že ve většině ohledů první Den shiatsu splnil nebo dokonce předčil očekávání organizátorů.

       

       Zbývá ještě poděkovat všem sponzorům za jejich podporu. A velikánský dík patří také všem organizátorům a také praktikům, kteří věnovali svůj čas a energii Dni shiatsu.

 

Organizační tým

       Roman Dvořák – vedoucí – celková koordinace, prodejci, komunikace se Spektrem, kontakt s vozíčkáři

       Roman Ludvík – reklama (časopisy, letáky,asistent přednáška), finance, tisk a grafika bulletinu, komunikace se Spektrem

       Soňa Karausová – komunikace se školami, dopisy – pozvání pro školy,dopis na web, obsah bulletinu, přednáška, závěrečná zpráva

       Magdalena Carbochová – první část přípravy

       Alexandra Dančová – příprava půdy pro případný finanční grant, kontakt s maséry, pokladna, všechny finální praktické a organizační záležitosti, závěrečná zpráva

       Darja Havelková – prezidentka ČAS, schvalování všech materiálů a úkolů a zároveň pomoc s nimi, vstupenky, webové stránky „držení linie a záměru“

       Eva Krejčová – viceprezidentka ČAS, návrhy letáku, spoluvytváření a schvalování materiálů, nástěnka o ČAS a Kladrubech, webové stránky, závěrečná zpráva na web

       Alexandra Kovářová – sehnání sponzorů

       Monika Nyklíčková – dodala „drive“ v závěrečné fázi , kontakt s maséry, organizace masáží shiatsu po celou dobu trvání Dne shiatsu.

       Kolektivní práce – závěrečná zpráva ze Dne S na webové stránky ČAS

2005 .. Shiatsu2005 .. Shiatsu2005 .. Shiatsu
4499797 visits4499797 visits4499797 visits4499797 visits4499797 visits4499797 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace