2. Den shiatsu v Čechách

 

            Druhý Den shiatsu v Čechách proběhl 23. září 2006. Náš záměr – založit tradici setkávání shiatsu praktiků a studentů a propagace shiatsu formou jednodenní akce – se začíná naplňovat!

            Opět jsme sezvali praktiky a školy a oslovili veřejnost, aby si s námi všichni přišli prožít tuto událost. V letošním roce jsme celý den zaměřili na element Voda. Ti, kteří shiatsu a jeho teoretické základy neznají, se hned v úvodní přednášce dozvěděli, že prvek Voda je jedním z pěti prvků, které jsou součástí taoistického filozofického náhledu na svět a pomocí kterých můžeme popsat a vysvětlit různé pochody v našich tělech i ve svém okolí. Teorie pěti elementů, prvků, je i základem pro styly shiatsu, které byly na DS představeny. Jednotlivé prvky jsou spojeny do cyklu a vzájemně provázány. Letošní ročník byl tedy i vykročením na cestu poznání a prožití těchto pěti elementů.

            Volba prvku Vody nebyla náhodná – astronomicky tento rok souvisí s Měsícem a ten zase s vodním živlem. A také cyklus – nejen v našem životě – „vodní“ fází začíná i končí. Podle ohlasů návštěvníků náš element Vody byl pěkný a silný, takže máme všechny předpoklady v cyklu úspěšně pokračovat dál!

 

 

Účastníci

 

            Stejně jako vloni naše asociace oslovila množství škol a subjektů, které se shiatsu zabývají a vyučují. Bohužel stejně jako v loňském roce ani letos nebyl zájem škol velký. Nakonec se zúčastnily školy dvě – Darja Shiatsu School a Rojin-Lijang - Libor Rožnovják. Obě školy s sebou opět přivedli praktiky a studenty, kteří ošetřovali zájemce z řad návštěvníků.

            Naopak z řad veřejnosti byl zájem tentokrát větší než při prvním ročníku – přiblížil se dvěma stům návštěvníků, nepočítaje v to členy asociace, kteří měli vstup zdarma.

 

 

Program pro praktiky

 

            Celý den byl zaměřen na element Vody, takže ani dopolední seminář pro praktiky nebyl výjimkou. Tématem bylo Aquabodywork a povídání o možnostech práce s tělem ve vodě. Mgr. Darja Havelková účastníky seznámila s různými technikami a přidala vlastní zkušenosti a zážitky. Ačkoliv byl seminář na suchu, „suchý“ nebyl – Darja přivezla DVD s ukázkami technik, které prováděli světoznámí učitelé. Předváděné techniky si zájemci budou moci vyzkoušet a osvojit v rámci semináře v únoru 2007 (viz Akce).

 

 

Program pro všechny

 

            Odpolední program byl poměrně bohatý a bylo opravdu z čeho vybírat.

            Celý blok začal ve velkém sále slavnostním zahájením, kdy přítomné přivítala prezidentka ČAS MUDr. Eva Krejčová. Zahájení zpestřil svým vystoupením Henry Marshall, který zazpíval mantru vítězství speciálně pro shiatsu!

            Po úvodu se rozeběhlo přednáškové odpoledne. Nejprve vystoupila Mgr. Darja Havelková a představila shiatsu a po té element Vody a na konci vystoupení provedla návštěvníky krátkou meditací na téma „Voda“. Další na řadě byla paní Zuzana Terešová, která hovořila na téma výživy a potravin posilujících tento element. Na téma „Pí voda“ vystoupil pan Miroslav Gajdoš. Základy homeopatie – opět v souvislosti s Vodou a tedy močopohlavním systémem – přednesl MUDr. Pavel Běleš. A další možnost, jak podpořit tento prvek, přiblížil Petr Novák z asociace aromaterapeutů – jak jinak než esencemi.

 

            Celým programem ve velkém sále návštěvníky provázela (tématicky těhotná) herečka Pavlína Kotrbatá.

           

            To ale nebylo zdaleka všechno! Další možností bylo v menším sále přihlížet ukázkám shiatsu ošetření, které prováděla a také částečně komentovala Lenka Jiráňová, dalším komentářem pak ukázku provázela i Eva Krejčová. Toto bylo letošní novinkou - a to velmi úspěšnou. Návštěvníci viděli, co je při stylu zen – shiatsu „čeká“ a zároveň se dozvídali něco o diagnostice, celkovém průběhu návštěvy u praktika, k čemu je shiatsu dobré a mohli se i ptát na všechno, co je zajímalo. Mezi ukázkami shiatsu byla také ukázka použití ušních svící, které předvedla paní Irena Havelková, zdravotní sestra, která s nimi mnoho let pracuje.

 

            A samozřejmě jako v loňském roce měli návštěvníci možnost vyzkoušet účinky shiatsu na vlastním těle. Za malý poplatek čekalo na 71 účastníků třicetiminutové ošetření. Podle tváří těch, kteří si masáž dopřáli, bylo jasné, že i za takový krátký čas se může přihodit mnoho – jak v těle, tak v psychice.

 

            Během celého odpoledne měli účastníci možnost nakupovat na shiatsu jarmarku – opět šlo většinou o předměty, které lze využít při shiatsu (polštářky, futony, svíčky) nebo přípravky, které mohou shiatsu vhodně doplnit. Navíc – opět jako novinka – bylo možné si nechat vyfotit auru kolem hlavy a zjistit aktuální stav svých čaker, včetně konzultace.

 

            Postarali jsme se i možnost najíst se přímo v prostorách Spektra. Tentokrát vařili „krišňáci“ – a to velmi chutně a zdravě.

 

            Stejně jako vloni se na chodbách prezentovala Česká asociace shiatsu a také přítomné školy. Pro návštěvníky byl připraven Bulletin s programem, kontakty na shiatsu školy, představením ČAS, shiatsu a krásným povídáním o prvku Vody.

           

            Celý odpoledne probíhal jakýsi neoficiální program i na chodbě – potkávali se tu totiž praktici, známí i neznámí a vůbec bylo hodně rušno.

 

            V průběhu odpoledne měli účastníci možnost vyplnit dotazník a ohodnotit letošní Den shiatsu. Tři z těch, kteří tak učinili, pak na konci dne vylosovala slečna prezidentka a tak si mohli odnést CD s relaxační hudbou, které věnovala firma Roiva.

 

 

Jaký byl DS 06

 

            Jak nám účastníci v dotaznících napsali a na chodbách říkali – zase se nám to povedlo. Kromě drobných technických nedostatků (ozvučení, oznámení začátku přednášek) si návštěvníci „stěžovali“, že to prostě vše nemohli stihnout. Ale právě proto, že pro každého z nás je důležité a zajímavé něco jiného, je program různorodý! A současně zbyl i prostor pro to se jen tak setkat.... A proto Den shiatsu bude i příští rok.

Takže: přijdťe se podívat – jste zváni na

 

22. září 2007

 

tentokrát bude na programu element         DŘEVO

 

 

Organizační tým

 

Roman Ludvík – obstaral výborné prostory ve Spektru, reklamu (časopisy, letáky) a veškeré grafické služby a tisk letáků a bulletinu, prodej stánků, zařízení jídla a také přivedení jedné z hvězd DS – pana Henryho Marshalla

Darja Havelková – nápad na hlavní téma a přednášky, dopolední seminář pro praktiky a mnoho dalšího, obsah bulletinu

Eva Krejčová – komunikace se školami, dopisy – pozvání pro školy, propagace  na webu, pomoc s přípravou letáků a bulletinu, závěrečná zpráva

Iva Tučková – propagace na webu a všemožná pomoc při přípravách

Alexandra Kovářová – sponzoři, kontakty na přednášející, kopírování

Monika Nyklíčková – organizace ošetření a praktiků a studentů před i během DS

Stanka Bartošová – kontakt na přednášející a celková podpora

Lenka Jiráňová – krásná prezentace shiatsu během komentovaných ošetření

Henry Marshall – za podporu vyjádřenou přítomností a zpěvem mantry o vítězství  - shiatsu

Pavlíně Kotrbaté – za příjemné moderování Dne shiatsu

a všem přednášejícím, za jejich sdělení, která přednesli bez nároku na honorář!!

 

Stejně tak patří dík všem praktikům a studentům, kteří zdarma prováděli ukázky ošetření shiatsu – dle návštěvníků velmi dobře.

 

Velký dík patří zaměstnancům Karlínského Spektra, kteří nám poskytli prostor a pomohli s konkrétním problémy na místě.

 

 

Sponzoři

 

ASI Prag s.r.o.

Dr. Peithner Prag s.r.o.

Miroslav Gajdoš, Pí-centrum Jemný svět, Chopinova 10, 120 00, Praha 2

2006 .. Voda2006 .. Voda2006 .. Voda
4499987 visits4499987 visits4499987 visits4499987 visits4499987 visits4499987 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace