Struktura ESF

 

      Rada ESF sestává ze zástupců jednotlivých národních organizací a pokladníka, kteří se setkávají třikrát za rok. Jedenkrát ročně je pak valná hromada (VH). Každého setkání se může zúčastnit i několik zástupců z jedné země, ale hlas má každá země (řádný člen) jen jeden. Mimořádní členové se mohou účastnit diskuse, ale z hlasování jsou vyloučeni. Kompetence a rozhodovací pravomoci VH a výboru jsou určeny stanovami ESF. Rozhodovací protokol ESF je následující: problém je zařazen do programu jednání rady či VH, při setkání se o daném tématu diskutuje, po té je problém diskutován národními organizacemi v členských zemích a na dalším zasedání rady (nebo VH) je problém znovu diskutován a je přijato rozhodnutí. Nejčastěji se rozhodnutí dosahuje dohodou, pokud to není možné, pak se přistupuje k hlasování. Kromě valné hromady a zasedání výboru se mohou uskutečnit i speciální setkání zaměřená na určitý projekt.
 
      Finance na agendu, činnost ESF a nízkorozpočtové projekty jsou získávány z členských příspěvků, jejichž současná struktura je platba v určené výši za každého člena národní organizace.

Struktura ESFStruktura ESFStruktura ESF
4375007 visits4375007 visits4375007 visits4375007 visits4375007 visits4375007 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace