Praxe se suprevizí v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech

    Od února 2003 mají studenti a praktici shiatsu možnost zúčastnit se praxe se supervizí v rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi.

Studenti či absolventi dlouhodobých kurzů shiatsu zde pod dohledem zkušených supervizorů praktikují shiatsu na lidech, kteří jsou zde  především kvůli onemocněním pohybového systému, po závažných úrazech a operacích kloubů a páteře. Téměř pravidelně přijde na ošetření i někdo z ošetřujícího personálu.

 

    Všichni si navzájem nabízíme hodně.

     Studenti dávají nemocným šanci zkusit jednu z možností, jak tělo přiblížit k harmonickému stavu, jak podpořit regenerační procesy, nabrat trochu energie, uvolnit se a třeba i přeladit se do lepší nálady. Odměnou jim je možnost zkusit shiatsu ošetření na lidech, kteří mají různá omezení pohybu a jsou obvykle v nelehké životní situaci. Setkají se s lidmi, kteří musí používat různé pomůcky, vozíky a berle a jsou více než jiní odkázáni na pomoc druhých. Studenti mají možnost pracovat v bezpečném prostředí s klienty, kteří by pravděpodobně do jejich praxe cestu nenašli a vidět účinky shiatsu, které by jinak možná neviděli.

     Učitelé nabízejí podporu a pomoc v případě neočekávaných situací, ale i v případě, že je těžké vybrat si "správné dráhy" nebo polohu pro ošetření. Odměnou je možnost být účastníky krásné a podporující atmosféry, která se tam vytvoří.

     Lidé, kteří v Kladrubech na shiatsu přijdou, obvykle o tomto druhu masáže nemají žádné informace. Nabízejí tak svoji důvěru - otevřou se dotekům cizího člověka, na citlivých místech, v těžké situaci. Za to obvykle "dostanou" hluboká a citlivá ošetření.

     V kladrubském ústavu pravidelně vytvoří krásná atmosféra sdílení a podpory. A ten pocit mívají všichni zúčastnění.

 

      A trocha statistiky:  

                                                               aktualizováno 4.5.2009

                                                           

Praxe se supervizíPraxe se supervizíPraxe se supervizí
4500074 visits4500074 visits4500074 visits4500074 visits4500074 visits4500074 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace