Zasedání v Praze - 2014

Na přelomu února a března proběhlo v Praze zasedání ESF.

Letos proběhly volby, novým prezidentem se stal Chris McAlister ze Švédska, viceprezidentem byl zvolen Tim Brown z britské asociace.

Jednali jsme krom jiného o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a jak moc by bylo potřeba, aby byli zvoleni i lidé otevření k jiným než běžnému a řekněme konzumnímu přistupů ke zdraví. ESF se proto bude snažit oslovit kandidáty a zeptat se jich na jejich postoj a případně doporučit, koho volit. Pokud v parlamentu, nejlépe ve zdravotním výboru bude takový člověk, pak věříme, že je možná změna směrem ke svobodnější volbě způsobu léčby – což zahrnuje i možnost svobodně praktikovat nekonvenční metody péče pro zdraví, kam je zahrnuto i shiatsu.

ESF již mnoho let pracuje na svém politickém programu - uznání shiatsu praktika jako legální profese a zpřístupnění shiatsu jako účinné metody péče pro zdraví pokud možno všem v rámci EU. Za tímto účelem ESF iniciovala založení EFCAM ((European Federation of Complementary and Alternative Medicine), organizaci zastřešující evropské praktiky různých metod, nelékařů i lékařů. Od roku 2004, kdy byla založena, se EFCAM stala významnou organizací zastupující praktiky (20 nadnárodních organizací, 23 zemí, de facto zastupujcící odhadem přes 300 000 praktiků CAM, kteří v Evropě jsou).

Dalším důležitým jednacím bodem bylo vzdělávání praktiků a vytvoření profilu profese praktika shiatsu. Na tom ESF v současné době spolupracuje s jinou evropskou organizací – ISN a není to vůbec snadné, protože každá z národních asociací má rozdílné požadavky na vzdělání, přičemž ESF se shodla na 450 hodinách jako minimu, ale Švýcarsko, které je též zastoupeno v ISN, prosazuje model s 1200 hodinami, tj. studium shiatsu na univerzitní úrovni. S tím souvisí i uznání profese praktika v jednotlivých zemí (u nás Národní registr povolání), kdy jsou rozdílně popsány „měkké a tvrdé dovednosti“ i v jednotlivých státech. ESF nyní pracuje na jejich porovnání a rozhodnutí, na jakou úroveň praktika shiatsu zařadit (nízká úroveň, která je snadno dosažitelná a komerčně žádaná, nebo vyšší úroveň zaručující alespoň částečně bezpečnost aplikace shiatsu a účinnost shiatsu jako metody).

2014  Praha2014  Praha2014  Praha
4500114 visits4500114 visits4500114 visits4500114 visits4500114 visits4500114 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace