Shiatsu - vzdělávání v ČR

Tuto stránku připravujeme, takže na ní zatím najdete jen seznam škol, kursů a učitelů, se kterými se můžete v Čechách a na Moravě setkat.

Během krátké doby tu chceme kromě přehledů míst, kde studovat, uveřejnit i doporučení ohledně studia - v souladu i s evropským pohledem.

Evropská federace shiatsu v současné době doporučuje tříleté studium, které zahrnuje minimálně 450 hodin výuky (praxe a teorie dohromady). Většina národních asociací má požadavky vyšší.

                                                                    Aktualizováno 5. července 2012

 

Přehled škol, kursů a učitelů

 

Školy shiatsu

- studium akreditované Ministerstvem školství jako rekvalifikační kursy

- doba trvání cca 3 roky

- odpovídá doporučeným standardům Evropské federace shiatsu

 

Darja Shiatsu School                     Mgr. Darja Havelková         Praha, Jižní Čechy

Centrum shiatsu                            Mgr. Helena Toušková       Ostrava, Praha

 

                                            

další kursy

- nejde o rekvalifikační kursy

- některé jsou systematické a mají charakter školy, ale nesplňují doporučení Evropské federace shiatsu (menší počet hodin a celkově kratší trvání), nelze na jejich základě získat živnostenský list (jedině si ještě vystudovat masérský rekvalifikační kurs u jiné instituce)

- jiné jsou zájmové dílny a workshopy, které představí vždy např. nějakou dráhu či způsob ošetření apod.

- některé na svých stránkách neuvádějí, co se vlastně naučíte, zda se systematicky naučíte všechny dráhy anebo ne ...

 

systematické kursy shiatsu

Škola Shiatsu pro pět elementů        Kateřina Kotková               Skalka u Doks

Shiatsu centrum Ostrava                   Mgr. Grigor Levi Minasjan                 Ostrava

Internationale Shiatsu Schule Elija    Dis. Jana Musat                                 Olomouc

Academie Kidokai Shiatsu                  Mgr. Richard Jisl                                 Liberec

                   (poslední inzerované kursy v r. 2008)

 

další kursy a worshopy

Škola Shiatsu Ki                                 Bob Dvořák                                        Praha, Staříč

Kursy shiatsu a cvičení                       Jan Pletánek                                     Pardubice, Praha

Nedělní škola shiatsu                        Martin Švihla, Petr Jansa, Anna Caunerová  Praha

Reflexní techniky                                prof. RNDr. Jarmila Riegrová, Csc.                Olomouc - Universita Palackého

                  (výuka shiatsu v rámci předmětu Reflexní techniky)

Kursy shiatsu                                     Ilona Dostálová                                 Liberec

Škola Shiatsu Rojin-Lijang                  Libor Rožnovják                               Jihlava + ...

International School of Healing Arts   Seymour Koblin                                Praha + svět

                   (v Praze aktuálně listopad - prosinec 2010)

shiatsu workshopy                              Pavla a Greg Evans                          Chomutov

 

 

další učitelé, lektoři, s jejichž jménem se můžete v souvislosti s výukou shiatsu setkat

Bc. Magdaléna Urbánková - je spojena se stylem shin tai, který v Čechách vyučuje jako nástavbové kursy pro praktiky a studenty shiatsu.

Irena Sladká

Richard Holický

Vladimír Němeček

Lukáš Hošek

 

Tento seznam jistě není kompletní, vychází z údajů dostupných na internetu. Pokud víte o dalších kursech, můžete poslat svůj tip na adresu členů prezidia asociace. Pokud jako lektoři nesouhlasíte s uvedenými údaji, prosím též kontaktujte prezidium - informace jsou z webových stránek a rádi je opravíme dle aktuální situace.

 

VzděláváníVzděláváníVzdělávání
4499664 Besuche4499664 Besuche4499664 Besuche4499664 Besuche4499664 Besuche4499664 Besuche
© 2005-2007 Shiatsu Asociace