Shiatsu v těhotenství

 

Těhotenství – samé změny

Potíže v těhotenství

Co je shiatsu?

Shiatsu pro maminku i miminko - proč?

Shiatsu pro maminku i miminko – kdy a jak?

Příprava na mateřství

Opatrnost

Požehnaný stav

Těhotenství – samé změny

 

Těhotenství je období velkých změn. Změny probíhají celou dobu a týkají se nejen těla, ale i emocí, psychiky. Jde doslova nový, "jiný" stav těla a duše nastávající matky. A navíc se vše může rychle měnit. Západní medicína tyto procesy popisuje jako adaptaci mateřského organismu na větší mechanickou zátěž, prostorové změny a změny těžiště těla a nové nastavení hormonálních hladin. Přizpůsobují se tomu nebo jsou tím ovlivněny všechny tělesné systémy a zároveň i sebeprožívání ženy. K tomu přistupují i změny vnější - rozložení "sil v rodině", sociální postavení, finanční situace, ... Čínská medicína, a s ní shiatsu, které stojí na jejích teoretických základech, popisuje vlastně totéž, jen jinými slovy. Ve zkratce jde o to, že do neustálého hledání rovnováhy jangu a jin vstupují ještě proměny v novém organismus a žena je i náchylnější k nedostatku množství energie (čchi) a krve. Zdraví plodu je závislé právě na stavu co nejblíže rovnováze jin a jangu a též dalších aspektů sledovaných čínskými lékaři.

Potíže v těhotenství

 

Napříč světem a způsobům péče o zdraví se nastávajícím maminkám doporučuje přiměřený pohyb, dostatek odpočinku, relaxace a co nejméně starostí. Tak, aby se žena cítila dobře, což je i v zájmu zdravého vývoje miminka.

Ne každá žena však prožívá dobu očekávání miminka bez obtíží a šťastná. Mohou se objevit fyzické potíže, které jsou v těhotenství takzvaně běžné (ranní nevolnosti, bolesti beder, syndrom karpálního tunelu, tíha a otoky nohou, ...), žena může být emocionálně nevyrovnaná a může prožívat různé obavy a strachy - o zdraví dítěte, sebe, strach z porodu, ze změn, které s sebou přinese příchod nového člena rodiny, atd. Někdy se nastávající matka nemůže z různých důvodů smířit s novou situací a ani se tedy "spojit" s očekávaným potomkem. Potom je otázka, jak si pomoci. Ne vše lze řešit léky a v těhotenství to platí o to víc, že je užívání většiny léků nevhodné. Jednou z možností, jak těhotné ženě v takových případech pomoci, je shiatsu.

Co je shiatsu?

 

Shiatsu je japonská masážní technika, která stojí na základech čínské medicíny, ale už poměrně dlouhou dobu se rozvíjí samostatně. Je prezentována obvykle jako metoda preventivní, ale může ovlivnit i četné příznaky různých onemocnění, jak prokazuje i studie provedená universitou v anglickém Leedsu. Ošetření shiatsu spočívá v ošetření akupunkturních drah a bodů pomocí palců, prstů, dlaní, případně lotků či kolen, jeho součástí je i pasivní protahovaní končetin a částí těla s cílem ovlivnit energetické dráhy, nastolit v nich volný tok čchi a tím i volný tok krve a lymfy v jejich okolí. Přeneseně se skrze dráhu ovlivňuje orgán, který s ní souvisí. Jde o většinou příjemnou metodu, prováděnou na oblečeném těle na zemi na matraci zvané futon. Na přání může hrát relaxační hudba. Ošetření trvá přibližně hodinu, patří k němu i krátký pohovor o důvodech, proč klient přichází a na závěr může praktik dát i doporučení ohledně životosprávy či ukázat vhodná cvičení.

Shiatsu pro maminku i miminko - proč?

 

Shiatsu může ulevit při většině běžných fyzických těhotenských obtíží, které byly uvedeny výše. Vhodné je zkusit ošetřením ovlivnit i neobvyklé příznaky, které zdravotníci neumějí vysvětlit a ani je odstranit. Shiatsu může pomoci v případě nevyjasněných, zadržovaných či naopak rozkolísaných emocích. Může těhotné ženě pomoci se vyrovnat s novou situací, naladit se na svou novou roli a "spojit" se se svým miminkem. Docházení na shiatsu velmi pravděpodobně povede k relaxaci jak těla, tak mysli, ke spokojenosti. Shiatsu pomáhá k lepšímu prožívání svého těla a tak k porozumění těhotenství a porodu jako přirozenému stavu těla a přirozené součásti života. To uleví od strachů spojených s těmito situacemi. Také v případě partnerských potíží může shiatsu přinést nový pohled, dodat sílu řešit problémy.

Těsně před porodem a v jeho průběhu nelze aplikovat běžné ošetření shiatsu, ale jistě lze ošetřit část některých drah a tlakem ovlivňovat pro porod důležité body.

Také miminku shiatsu během těhotenství přináší užitek. Pomůže mu zaujmout vhodnou polohu pro porod, bude mít zdravější a vyrovnanější matku, a proto lze předpokládat, že přiměřeně poroste, bude se správně vyvíjet, bude lépe snášet porod i období po něm. Maminka ho bude lépe vnímat už před porodem a lze předpokládat, že bude vnímat jeho potřeby lépe i kdykoliv po porodu.

Jak píše Suzanne Yates, britská porodní asistentka, shiatsu je přínosem i pro porodní asistentky. Porodní asistentka může matku nejen vyšetřit, ale při potížích s ní i účinně pracovat na úlevě a snížit tak potřebu medicínských zásahů. Díky shiatsu si může rozvinout citlivost svých rukou a intuici.

Shiatsu pro maminku i miminko – kdy a jak?

 

V průběhu těhotenství je možné pracovat na všech částech těla, vždy s maximální pozorností a jen tak, aby to matce nebylo nepříjemné. Důležité je maminku dobře vypodložit, aby se mohla uvolnit a dobře dýchat. Polohy pro ošetření praktik vybírá podle stadia těhotenství a stavu ženy. Na shiatsu je možné jít kdykoliv v průběhu těhotenství – kromě prvního trimestru. První tři měsíce je docházení na shiatsu diskutabilní a někdy se nedoporučuje - kvůli riziku potratu. Pokud je matka zdravá a na shiatsu již dříve chodila a je zvyklá na jeho účinky, tak se na ošetření s praktikem domluvit může.

U nastávající matky je vždy vhodné podpořit dráhy více v těhotenství zatížené (hlavně dráhu Ledvin, Sleziny, dráhu Početí, dráhu Srdce), ale zkušený praktik bude vždy vybírat dráhy podle aktuálního stavu budoucí maminky. Existují kontraindikované body, které bude praktik respektovat. Naopak lze tyto body využít během porodu a ty může praktik budoucí rodičku či jejího partnera naučit stimulovat.

A shiatsu po porodu? Skvělý nápad! Někteří praktici docházejí ke klientům domů a tak když miminko spí, maminka může dostat ošetření. Shiatsu po porodu pomůže doplnit chybějící energii vyčerpanou námahou při porodu a vlastně i „vytvářením“ miminka v lůně, stejně jako energii vydávanou při kojení. Může pomoci se vyrovnat s novou situací – v sobě, v rodině, případně s traumatem, ke kterému mohlo dojít při porodu, pokud byl nesnadný nebo ne dle představ rodičky.

Příprava na mateřství

 

Ze shiatsu mají užitek i ženy, které se na mateřství teprve chystají. Pravidelná ošetření jim pomohou k tomu, aby jejich organismus byl silný a v rovnováze – zdravý. To je to nejlepší, co mohou sobě i budoucímu miminku dát. A pokud se nedaří otěhotnění, i tady může být shiatsu účinným pomocníkem. Pomůže posílit organismus, rozproudí energii v pánvi, pomůže uvolnit blokády a zprůchodnit energetické dráhy, ale i fyzické struktury.

Opatrnost

 

Shiatsu je účinná metoda, jak prokazuje i průzkum. Přesto však kdykoliv se objeví závažné příznaky (výrazné otoky, bolesti nebo dokonce krvácení), je vždy nutné navštívit lékaře. To bude samozřejmě radit i praktik, který v takovém případě ošetření odmítne provést a vyčká, až příčina potíží vyjasní a bude zřejmé, zda ošetření je či není vhodné provádět.

Požehnaný stav

 

Ošetření shiatsu je příjemná a zároveň účinná podpora v těhotenství a to je důležité pro každou nastávající matku. Těhotenství, pokud si žena dovolí je opravdu prožívat, je nádherný stav, který ji vede více k sobě a do sebe, dává jí možnost prožít „jiný stav“, nový rozměr své osobnosti, novou kvalitu spojení s partnerem a nenahraditelnou zkušenost – přivést na svět dítě. Shiatsu může ženám pomoci se alespoň během ošetření se zastavit, prožít intenzivněji své tělo a přítomnost nového zářivého života. A tuto zkušenost přenést do běžného uspěchaného života a prožívat svůj stav jako opravdu „požehnaný“. Opravdové přijetí sebe a své nové role je základem i pro to, aby těhotenství a porod provázely příjemné pocity a tělo o sobě nemuselo dávat vědět obtížemi.připravila Eva Krejčová

(praktička shiatsu, která těhotné ošetřovala a která (si) jako těhotná shiatsu užívala)

září 2009

Shiatsu v těhotenstvíShiatsu v těhotenstvíShiatsu v těhotenství
4547584 visits4547584 visits4547584 visits4547584 visits4547584 visits4547584 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace