Zasedání ESF v Madridu v únoru 2009

Na konci února jsem se zúčastnil setkání zástupců členských organizací v ESF (Evropská Federace Shiatsu). Zasedání se tentokrát konalo v Madridu, a zúčastnili se jej zástupci z Anglie, Řecka, Rakouska, Irska, Belgie, Itálie, Španělska, a já, poprvé za ČR.
Hostem byla Morana Dogan, zástupkyně CPASP (Croatian Proffesional Asociation of Shiatsu Practitioners) z Chorvatska. Chorvaté by v budoucnosti rádi vstoupili do ESF, nejprve však musí vyřešit strukturu a organizaci v rámci své asociace, potom splnit podmínky pro vstup do ESF. V průběhu zasedání nás navštívíli i zástupci jedné z portugalských škol Shiatsu, kteří projevili zájem o setkání, a informace týkající se možného vstupu Portugalska do ESF.
Rovněž  Estonsko a Norsko projevili zájem o členství v ESF, jejich cesta pro vstup do ESF je však ještě dlouhá. 

Na úplném začátku zasedání proběhlo představení všech zástupců jednotlivých asociací. Já za ČR plus zástupkyně Španělska a Irska jsme byli úplnými nováčky v řadách ESF, proto bylo nezbytné seznámit se s kolegy. Rovněž jsme přivítali Italy (Feder Shiatsu), staronové členy v ESF. Dále probíhalo zasedání dle předem sjednaného programu.

Po prvních hodinách jednání mi bylo jasné, že se nejedná o výlet do Madridu, že zde jde o seriózní diskusi o současné situaci na poli alternativní medicíny v rámci Evropy. O možnostech Shiatsu, o jeho pozici a možné budoucnosti Shiatsu, jako jednoho ze směrů v programu evropské politiky  prevence a zdraví. Trvalo mi minimálně den, než jsem zjistil kdo zastává jakou funkci, jaký má úkol, zjistil co znamenají všechny zkratky (CAM, EFCAM, ISN,…), které jsou používány. Bylo toho na moji hlavu dost a zřejmě ještě bude.

Informací bylo mnoho. Co by mohlo zajímat Vás  – příznivce Shiatsu je, že se připravuje asi 30-ti minutové DVD s představením Shiatsu, s ukázkou a komentářem Dr. Longa, který provedl na univerzitě v Leedsu výzkum účinků Shiatsu. Výsledky a informace z výzkmu budeme mít i my v brzké době k dispozici pro širokou veřejnost. ESF pracuje na nových webových stránkách, rovněž na úpravě učební osnovy (curriculum) pro současné i budoucí členy ESF. 

O dalších projektech a průběhu zasedání z Gentu (Belgie) Vás budu opět informovat.

David Penc

MadridMadridMadrid
4547598 visits4547598 visits4547598 visits4547598 visits4547598 visits4547598 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace