Novinky z členských států ESF - 2008

Co se děje v shiatsu světě v Řecku, Irsku, Švédsku, Rakousku, Velké Británii, Belgii a ve Španělsku? Pokud vás to zajímá, čtěte dále....

 

Řecko

 

Před koncem roku 2007 proběhla prezentace výsledků výzkumů. Přednášku pro praktiky, ale i pro zástupce organizací jiných „alternativních“ druhů medicíny a také pro novináře měl koordinátor výzkumného projektu Seamus Connolly z Irska. Prezentace měla vcelku úspěch.

 

Irsko

 

Počátkem roku proběhla valná hromada, na níž byl hlavním tématem pokles počtu studentů shiatsu. Irská asociace se snaží dělat větší propagaci a doufají, že se stav brzy změní. Zajímavá je změna legislativy a vůbec přístupu k profesím, včetně oborů, které zatím za profesi pokládány nebyly. Jde o to, že vznikla akreditační agentura, která bude bdít nad jednotlivými profesními organizacemi, které mají dodat standardy vzdělávání pro svou danou profesi a tím stavovit určitou laťku pro vzdělání a tím i bezpečnost dané profese. Přihlásit se může každý, kdo nějakou profesi vykonává a předložit (za poměrně velký poplatek) návrh standardů, které komise potom bude sjednocovat. Doufejme, že irské národní asociaci shiatsu se podaří prosadit své standardy vzdělávání, které jsou i v souhlasu s osnovami schválenými členskými asociacemi ESF.

 

Švédsko

 

Kromě valné hromady, která byla též volební a do výboru bylo zvoleno nové vedení (údajně je již znát čerstvý vítr), bylo hlavní novinkou uspořádání prezentace výsledků výzkumů. Švédská shiatsu asociace to podle fotografií pojala velkolepě – v krásném wellness centru v japonském stylu se uskutečnila jednak přednáška pro praktiky, jednak pro novináře a jednak pro vědce, které zajímají i alternativní způsoby péče o zdraví. Všechna tři setkání byla velmi úspěšná a hojně navštívená. Novinářů kromě fakt bylo nabídnuto i shiatsu ošetření, takže následovaly i články o shiatsu v tisku. Určitým bonusem celé akce bylo to, že se ještě na pracovní večeři sešli zástupci jednotlivých alterrnativních terapií spolu s vědci a domlouvali se na možných způsobech další spolupráce a výzkumů, tak aby bylo jasné, že tyto metody péče o zdraví jsou jednak efektivní a jednak bezpečné. Nutno říci, že ve Švédsku jsou v tomto ohledu mnohem dál než jsme u nás nebo v některých dalších evropských zemích. Také švédští praktici byli mezi nejaktivnějšími přispěvateli na konto výzkumu. Po úspěchu této akce chystají na blízkou budoucnost kongres shiatsu.

 

Rakousko

 

V posledních měsících se snaží hodně propagovat shiatsu, což mimo jiné do asociace přivedlo i nové členy. Snaží se propojovat k lepší spolupráci školy, kterých je v zemi nyní čtrnáct.

 

 

Velká Británie

 

I v této zemi probíhá pokus o to, postavit shiatsu na jinou – lepší úroveň. Vláda před časem vyvolala proces, který by měl vést k začlenění různých terapií do oficiálního systému péče o zdraví. Jde o sjednocení požadavků na vzdělání praktiků jednotlivých metod tak, aby byla zaručena bezpečnost pro uživatele těchto metod a také možnost kontroly státem (systém „National Occupational Standards“). Celý proces se děje ve třech vlnách (v první byla napříkal čínská medicína, tč. už často vyučovaná jako bakalářský obor na universitách), shiatsu je v druhé vlně. Pomalu končí období, během kterého se mají zástupci jednotlivých organizací sdružujících praktiky shiatsu domluvit na „guidlines“ pro shiatsu. Je to složité, protože některé malé organizace mají standardy pro vzdělání nízké a nechce se jim přizpůsobovat. V současnosti to vypadá, že nakonec budou existovat dvě úrovně – jakési relaxační shiatsu (nižší požadavky) a shiatsu jako terapie (vyšší požadavky na vzdělání).

Celý tento proces je též podporován PFIH (nadací Prince Charlese – Prince´s Foundation for Integragive Healthcare), která chce mimo jiné založit registr praktiků jednostivých metod péče o zdraví, kteří splní minimálně daný rozsah vzdělání pro konkrétní terapii. Nebudou tyto metody propagovat, jen budou garantem vzdělání v registru uvedených praktiků.

 

 

Belgie

 

Výbor BSF pokračuje v procesu rozpoznání belgické asociace jako profesionální organizce (v Belgii, a ani zatím jinde v Evropě, není možné uznat profesi „shiatsu praktik“, takže se Belgičané vydali tímto směrem, který jim legislativa umožňuje). Podle posledních zpráv to vypadá velmi nadějně.

I v Belgii se diskutuje o rozsahu vzdělání pro praktiky shiatsu. Zde uvažují dokonce o třech stupních praktikování: relaxační – revitalizační – regenerační. Uvidíme, co z toho nakonec vznikne.

 

 

Španělsko

 

Regulace a pokusy o ni evidentně hýbou celou Evropou. Ve Španělsku byla nedávno ustavena komise, která se bude zabývat regulací CAM (complementary and alternative medicine – doplňková a alternativní medicína) na národní úrovni. Zatím o tom nemám žádné aktuální zprávy.

 

                                                      zapsala Eva Krejčová

                                                      zástupkyně ČAS v ESF

                                                      červenec 2008

Novinky z členských zemí ESF - 2008Novinky z členských zemí ESF - 2008Novinky z členských zemí ESF - 2008