Zasedání výboru ESF v únoru a květnu 2008

 

V únoru proběhlo zasedání ESF v Londýně, koncem května pak ve Vídni. Na obou setkáních jsme převážně pokračovali v běžné práci. Její těžiště nyní spočívá v tom, že hledáme cesty, jak co nejlépe využít výsledky výzkumu účinnosti a bezpečnosti shiatsu k jeho propagaci a uznání v rámci různých států. Dalším důležitým bodem programu je pak „politika“ - tedy to, jak co nej lépe prezentovat shiatsu tak, aby se stalo uznávanou profesí a také jak rozšířit počet členů Evropské federace shiatsu.

 

Během londýnského zasedání proběhla také valná hromada ESF. Na ní jsme zvolili nového prezidenta. Stal se jím David Home z Británie, novou viceprezidentkou je Ane Grimseth z řecké národní asociace. Sekretářem federace zatím zůstáva Frans Copers z Belgie a pokladnicí Eva Krejčová z ČR. Kromě voleb jsme se dohodli na prioritách na další rok – a těmi zůstává výzkum (prezentace výsledků toho proběhlého a pokud možno zahájení dalšího) a propagace shiatsu všemi možnými způsoby. Všechny stávající členové též potvrdily trvání svého členství a tím i své závazky vůči ESF. Byl přijat rozpočet pro rok 2008 a nově stanoven rozpočet pro záležitosti spojené s výzkumným projektem.

                                                                      zapsala Eva Krejčová

                                                                      zástupce ČAS v ESF

                                                                      červenec 2008

London, Vienna - únor, květenLondon, Vienna - únor, květenLondon, Vienna - únor, květen