Zasedání ESF v Athénách - říjen 2007

Podruhé od vstupu Řecka do ESF jsme se setkali v Athénách. Poprvé byla zpestřením krátká procházka po Akropoli s průvodcem, tentokrát bylo setkání ryze pracovní – pokud nepočítáme cesty z hotelu do restaucí v okolí. Naštěstí byl z hotelu krásný výhled na Akropoli a jihovýchodní část města, takže alespoň nějaké dojmy z řecké metropole jsem si odvezla zpátky.

Mítink pro mne a další dva kolegy začal už o den dříve. Společně tvoříme poradní skupinu výzkumníků z University of Leeds, kde se chýlí ke konci výzkum účinnosti a bezpečnosti shiatsu. Údaje už jsou sesbírané a tým profesora Longa je zpracovává a my jsme promýšleli, jak nashromážděná data publikovat, tak aby se na veřejnost dostaly ty nejdůležitější informace o účincích shiatsu. Tak, aby z výsledků studie měli co největší užitek nejen praktici shiatsu, ale vlastně všichni, protože nyní máme v rukách vědecké důkazy o tom, že shiatsu opravdu mění k lepšímu život těch, kteří jej zvolí jako „svou“ metodu péče o zdraví. Podařilo se nám připravit základ dvou důležitých dokumentů, které budeme moci dotvořit, až bude publikována finální souhrnná verze výsledků studie.

V pátek odpoledne jsme se věnovali převážně novinkám z členských zemí. O těch si budete moci přečíst v dalším článku.

V sobotu jsme většinu dne věnovali výzkumu, společně jsme plánovali prezentaci závěrů v jednostlivých zemích, praktikům a veřejnosti. Plánovali jsme, kromě dříve připravených dokumentů, další možnosti představení výzkumu na internetu a prostřednictvím článků v tisku a odborných časopisech, na kongresech, které se zabývají alternativní medicínou, a podobně. Ve většině členských zemí (ESF), mají asociace zájem o to, aby někdo z výzkumníků přijel závěry a nálezy členům představit a vysvětlit. Více o výzkumu napíšu v příštím článku.

 

Závěr soboty patřil diskusi o nečlenských zemích a druhé evropské mezinárodní organizaci shiatsu (ISN), kde jsou převážně bývalí členové ESF, kteří z různých důvodů vystoupili a jinou platformu pro své setkávání. ISN má v současné době v navázat kontakt s ESF a případně spolupracovat na společných cílech. ESF jejich aktivitu vítá, protože předchozí pokusy o komunikaci, o které se ESF snažila, bohužel nebyly vyslyšeny.

 

V neděli jsme řešili finančí záležitosti a také budoucí změny stanov ESF. Vzhledem k vzrůstajícímu množství práce a nemožnosti se tolik své funkci z časových důvodů věnovat rezignoval dosavadní preziden Brian Carling ze Španělska a jeho funkci do předčasných voleb v únoru převzal dosavadní viceprezident Dave Home z Velké Británie. Na pořadu dne byly ještě další organizační záležitosti, ale to už bych čtenáře spíše nudila.

 

 

Zasedání v Athénách již bylo, ale znovu jsem byla překvapená, jak příjemně mi tam je. Město je obklopené horami, takže jsem měla pocit, že jsem v jakémsi velkém „hnízdě“, bylo příjemně teplo a lidé v Řecku opravdu nemají problém se druhým kontaktovat a tak je snadné se tam cítít doma. Navíc mají opravdu výbornou kuchyni a moc rádi ji sdílejí s ostatními.

 

 

zapsala Eva Krejčová, zástupce ČAS v Evropské federaci shiatsu

Athens - říjenAthens - říjenAthens - říjen
4375054 visits4375054 visits4375054 visits4375054 visits4375054 visits4375054 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace