Zasedání ESF v Praze v květnu 2004

 

28 - 30.5.2004       

Koncem května proběhlo další zasedání ESF. Na jednání byly jako hlavní body rozpracovány ty, na nichž se začalo pracovat v únoru ve Vídni.
 
politická strategie ESF
       Jednalo se o kongresu o shiatsu v Kientalu, který pořádá ISN (International Shiatsu Network) a z ESF byl nakonec pozván Frans Copers z Belgie, aby referoval o akcích v rámci Evropy, které podnikla ESF. Vyjasnilo se i to, kdo poreferuje o výzkumném projektu ESF na tomto mítinku.
       Účastníci Otevřeného fóra zdraví hovořili o průběhu fóra, o získaných kontaktech a možném směru vývoje.
       Byl navržen dopis pro kandidáty do Evropského parlamentu. Na každé národní asociaci je, jak s tímto dopisem naloží. V každé zemi volby probíhají jinak.
 
"slovníček zakázaných pojmů"
       S ohledem na legislativu jednotlivých zemí ESF nebude používat termíny, které by mohly ukazovat na spojitost s medicínským zaměřením u shiatsu. Byl vytvořen základní slovníček, který byl dán národním asociacím, aby se pokusily najít podobné ekvivalenty ve svém jazyce.
 
výzkumný projekt ESF
       V současné době je shromážděna velká část prostředků nutná k zahájení druhé fáze projektu - vlastní výzkum. Do konce června se shromáždí dvě třetiny částky. Zbytek se bude "výzkumná skupina" snažit získat z některých fondů podporující výzkum.
 
web ESF
       Hovořili jsme o konkrétních možnostech vylepšit a hlavně aktualizovat web ESF. Zde Česká asociace shiatsu přispěje svým dílem.
 
požadavky na vzdělání praktiků shiatsu
       Každá národní asociace zašle dotazník se svými kritérii pro Registrované praktiky, ESF je vyhodnotí a vytvoří základ pro doporučené požadavky pro praktiky v rámci Evropy. Je to důležitý krok pro podporu kvality shiatsu v jednotlivých zemích a zároveň pro občany Evropy, aby si mohli v každé zemi EU vybrat péči jakou chtějí a měli zajištěnu podobnou kvalitu.
       Kvalitní znalosti jsou základem pro úspěšné uznání shiatsu jako profese ve všech zemích ESF i celé Evropy.

 

Darja Havelková

Praha - květenPraha - květenPraha - květen
4336621 visits4336621 visits4336621 visits4336621 visits4336621 visits4336621 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace