Zasedání ESF ve Švédsku – v Sandvickenu 19. - 20.5.2006

Po několika měsících se opět sešel výbor ESF. Tentokrát jsme navštívili Švédsko, kde výbor nezasedal již několik let.

 

Program jednání kopíroval předchozí programy, takže se zaměřím jen na novinky.

 

Vzdělávání

 

Výbor ESF po přijetí připomínek z členských zemí dospěl ke konečné verzi návrhu na požadované vzdělání praktika na evropské úrovni. Tento návrh projednají opět jednotlivé asociace a jejich prezidia a pokud nebudou vzneseny žádné zásadní připomínky (což vzhledem k předchozím jednáním nepředpokládáme), bude toto „curriculum“ přijato jako základ pro požadované vzdělání „evropského“ praktika shiatsu. Jen uchazeč, který splní všechny podmínky uvedené v těchto osnovách, může být přijat do národního registru shiatsu praktiků v dané zemi. To mu bude zároveň zaručovat, že po přesídlení do jiné členské země ESF bude moci být bez dalších zkoušek zařazen do registru praktiků země, kam se přestěhoval, nutné bude jen doložit vzdělání a absolvovat rozhovor se zástupci asociace. Přesné podmínky přechodu do registru jiných zemí budou ještě vypracovány. Pokud se některé asociace nebudou chtít připojit k tomuto systému, na členství v ESF to mít vliv nebude, ale jejich členové nebudou mít záruku, že budou moci bez problémů praktikovat v jiných zemích.

Detailnější zprávu o požadavcích budete moci na našem webu brzy také najít.

 

Výzkumný projekt

 

Pokračuje druhá fáze projektu na výzkum účinku shiatsu. Ve třech zemích nyní probíhá sběr dat. To znamená, že ve Španělsku, Rakousku a Velké Britanii náhodně vybraní praktici shiatsu, kteří splnili určitá kriteria, ošetřují klienty, kteří pak vyplňují dotazníky připravené profesorem Longem a jeho týmem z University v Leedsu. V současné době je potřeba podpořit nábor spolupracujících praktiků a pak – čekat a čekat, že dostatek klientů odpoví…..

Výbor též diskutoval možnosti, jak zveřejnit výsledky výzkumu a podpořit tak povědomost o účincích shiatsu mezi veřejností, ale také politiky a odborníky, kteří určují zdravotní politiku v Evropě.

 

Public relation

 

ESF se snaží získat domény s příponou .eu – tak uvidíme, jakou „dobrou adresu“ se nám podaří získat.

Výbor diskutoval i nad návrhem letáku ESF a zvažuje, zda je takový informační materiál vhodnou formou propagace shiatsu, ESF a jejích cílů. Vzhledem k nutnosti překladu letáků do mnoha jazyků je to poměrně hodně nákladný produkt.

 

Týden shiatsu v Evropě

 

Třetí týden v září, včetně obou víkendů, bude mezinárodním týdnem shiatsu. Většina zemí chystá své dny či týdny shiatsu. Navzájem si vyměníme pozvánky a budeme vědět, co se kde děje. Určitě se to na našich webových stránkách dozvíte také, abyste třeba mohli vyrazit na výlet a zjistit, jak se slaví jinde.

 

Dojmy cestovatelky

 

Tentokrát bohužel kvůli složitému cestování mimo město nebyl čas na objevování měst a delší procházky – kromě krátkých „průzkumných“ cest kolem hotelu a – sledování krajiny z vlaku. A nutno říci, že i tak je jasné, že Švédsko je krásná a čistá země a přístup jeho obyvatel k přírodě je velmi šetrný.

Setkání proběhlo v hotelu u města Sadvicken, v jehož okolí je mnoho jezer a lesů, takže i ta ranní půlhodinka na čerstvém a zvláštně vonícím vzduchu byla prostě krásná. A navíc – v hotelu vařil speciální tým kuchařů – národních reprezentantů Švédska, jejichž výtvory pro mě znamenaly objev nové dimenze jídla.

 

A příští setkání? Konečně zas jednou doma – v Praze.

 

Zapsala Eva Krejčová

 

 

Sandvicken - květenSandvicken - květenSandvicken - květen
4375030 visits4375030 visits4375030 visits4375030 visits4375030 visits4375030 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace