Zasedání ESF v Aténách 22. – 24. 10. 2004

 

            Koncem října proběhlo další zasedání výboru ESF. Tentokrát bylo v Řecku, přímo v Aténách.

            Na programu byla opět hlavně politika. Co má politika společného se shiatsu? To asi napadne mnoho z vás. Ale na politice a politicích závisí náš statut praktiků shiatsu – jaké postavení budeme mít v rámci zákona. Zda budeme maséři s rozšířenou působností anebo praktici svébytné metody anebo něco úplně jiného.

V rámci Evropy je to tak, že se národní organizace shiatsu v jednotlivých státech snaží o uznání shiatsu praktiků  v rámci zákonů dané země a jednak se snaží o totéž v rámci EU prostřednictvím ESF. ESF je v současnosti členem EPHA, což je lobistická organizace, která sdružuje podobné organizace a která se snaží stát jedním z poradních orgánů evropského komisaře pro zdraví. (Mimochodem – v současnosti je komisařem pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele pan Markos Kyprianou z Kypru, což v době zasedání ESF ještě nebylo známo a dnes ještě není schváleno. Dříve byl komisařem pan David Byrne z Irska, který byl celkem otevřený vůči nekonvenčním metodám péče o zdraví.) Během zasedání se hodně mluvilo o tom, jakou strategii zaujmout, o možnostech, které máme a o tom, co vlastně chceme a nakolik se naše cíle shodují s cíly dalších organizací, které sdružují praktiky dalších nekonvenčních metod. V rámci ESF existuje skupinka, která se účastní různých setkání a vede „politický“ život.

Dalším bodem na programu mělo být projednávání požadavků na vzdělání pro praktiky shiatsu tak, aby takto vzdělaný praktik mohl působit kdekoliv v rámci EU. Bohužel se zdá, že toto je v rámci ESF poněkud začarované téma, protože většina zemí poslala svá pravidla pozdě a proto nebyla připravená analýza a tak nebyla možná ani žádná diskuse. Takže zase příště. Nicméně určité zásady už zástupci jednotlivých zemí vyslovili, což bychom měli zohlednit už teď i my při schvalování našich požadavků.

Na programu pak byly poněkud nudné body – schvalování dokumentů, které usnadní fungování ESF. Tato vnitřní pravidla mají v budoucnu ušetřit čas – bude jasné, co a jak má vypadat, jak má co probíhat a podobně.

Diskutovali jsme i o vhodných termínech do oficiálních dokumentů. V poslední době se v angličtině hodně používá termín „CAM“, což je zkratka pro „komplementární a alternativní metody / medicínu“. Tento termín ale většina reprezentantů nepovažovala za vhodný, protože například shiatsu není vždy doplňkovou metodou (někdy dokáže vyřešit bolesti zad bez přispění klasické medicíny a není tak jejím doplňkem) a jindy zase nemůže být alternativou (nemůžeme vyřešit například zlomeninu nohy nebo zánět slepého střeva). Za vhodný termín jsme zvolili „non-conventional healthcare practices“ – neboli nekonvenční metody péče o zdraví. Debata o vhodných názvech a termínech bude ještě pokračovat.

Probírali jsme i novinky z členských i nečlenských zemí – z Francie, novinky o ISN, dostali jsme informace o kontaktech z Maďarska, Chorvatska a Portugalska.

Výzkumný projekt ESF o účincích shiatsu stále čeká na peníze.

Příští zasedání ESF proběhne i valná hromada ESF.

 

 

 

Dojmy cestovatelky

 

            Athény jsou opravdu obrovské. Už pohled z letadla byl ohromující. Původně byly Atény soustředěny kolem relativně malého kopce – skály, kolem Akropole. Tam, kde se původní město rozkládalo, jsou dnes „musea“. Tj. kamení, tu a tam zbytek zdi a mezi tím tradiční olivovníky. K Aténám pak patřilo i území ohraničené okolními pahorky a z jedné strany mořem. Nyní je celá tato „pánev“ zastavěna moderními Athénami, které ale mají poněkud jiný profil a barvu než jiná evropská města, která jsem viděla. Na prohlídku města jsem měla půl dne před a půl dne po jednání, takže bylo příjemné, že jsme bydleli blízko „starých Atén“. Historická část Atén je opravdu jiná, než v jiných městech – rozdíl je asi tak  tisíc let. Turistické centrum je pak hezké, ale plné stánků a hospůdek – jako všude jinde. Řekové jsou velmi temperamentní a přátelští. Na Akropoli jsme byli ve skupince se zástupci ostatních států a měli jsme průvodce, který nám velmi obsáhle líčil historii, aténskou demokracii a zvyky. Zajímavé bylo, jak historií prolínají řečtí bohové. Vyprávěl o nich jako o nějakých příbuzných – Řekové k nim mají opravdu velmi blízký vztah. V době, kdy jednání probíhalo, všechno v Aténách fungovalo poněkud „neřecky“, jak nás upozorňovali naši hostitelé – všechno fungovalo, jezdilo přesně, bylo čisté. To díky právě proběhlé olympiádě. A navíc jsme si všichni, domácí i turisté, užívali pozdního léta. To byla příjemná odměna za účast na téměř třídenním jednání, stejně tak jako výborná řecká jídla, která jsem tam ochutnala.

 

                                                                                  Eva Krejčová

viceprezident ČAS

 

 

Athens - říjen Athens - říjen Athens - říjen
4375001 visits4375001 visits4375001 visits4375001 visits4375001 visits4375001 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace