ESF na vlastní oči

      ESF je organizace, která sdružuje různě velká národní sdružení. Na její půdě se setkávají lidé, shiatsu profesionálové, kteří mluví několika různými jazyky. V každém ze zúčastněných států se praktici pohybují v jiném kontextu - jak sociálním, tak právním, jsou jinak přijímáni laickou veřejností i systémem péče o zdraví. Hodně rozdílů, že? O to působivější je atmosféra setkání zástupců členských zemí. Atmosféra plná tolerance a trpělivosti. Otevřenost při přijímání a jasnost při vyjadřování postojů jednotlivých národních sdružení. Respekt k sobě navzájem a také k tomu, čemu říkají "shiatsu way" - cesta shiatsu. Vzájemná podpora a spolupráce je patrná i z čilé "konverzace", která probíhá prostřednictvím emailů v době mezi jednotlivými zasedáními rady. Přesto, že národní zástupci jsou lidé s vlastní praxí nebo jsou to učitelé shiatsu a práci pro ESF dělají mimo svou hlavní činnost, je jasné, že Federace je živá a pro budoucnost důležitá organizace.

 

 

Na vlastní očiNa vlastní očiNa vlastní oči
4500005 visits4500005 visits4500005 visits4500005 visits4500005 visits4500005 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace