Cíle ESF

Hlavním cílem ESF je napomáhat rozšiřování shiatsu jako doplňkové metody péče o zdraví v rámci Evropy a podporovat vysokou úroveň profesionální praxe.

Další cíle ESF:

Členy ESF jsou ta národní sdružení shiatsu praktiků, která chtějí podporovat výše uvedené cíle a jejich organizace a stanovy odpovídají demokratickým principům a zásadám ESF.

Cíle ESFCíle ESFCíle ESF
4547632 Besuche4547632 Besuche4547632 Besuche4547632 Besuche4547632 Besuche4547632 Besuche
© 2005-2007 Shiatsu Asociace