Evropská federace shiatsu

 

      Evropská federace shiatsu (European Shiatsu Federation - ESF) je nestranická, nenáboženská a nezisková organizace. Jejími členy jsou národní sdružení příznivců shiatsu, která jsou v jednotlivých zemích zaměřená na podporu praktiků, studentů a škol.
 
      Jako u všech nových sociálních jevů, tak i u doplňkových způsobů léčby, se zpozdila reakce politická a právní vůči skutečné práci lidí a tak ve většině zemí není pozice shiatsu jasně právně určená. Proto vznikla federace - s cílem ustanovit legální možnost provozovat shiatsu dle jeho vlastních principů a metod v celé Evropě. Snaží se upozorňovat na existenci shiatsu v rámci zdravotní politiky a budoucí legislativy Evropské unie (Ústava EU). ESF je též důležitou koordinační silou pro vznikající národní sdružení praktiků shiatsu.
 
použité zdroje informací o ESF: webové stránky ESF, zasedání výboru v Londýně v červnu 2003, editorial časopisu EUROSHIATSU, 1.číslo, duben 2002 vydaný Evropskou federací shiatsu

O ESFO ESFO ESF
4547658 Besuche4547658 Besuche4547658 Besuche4547658 Besuche4547658 Besuche4547658 Besuche
© 2005-2007 Shiatsu Asociace