Struktura České asociace shiatsu

  

ČAS je sdružení otevřené všem názorům, připomínkám, zkušenostem. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou prezidium svolává minimálně jednou ročně. Na valné hromadě probíráme zásadní rozhodnutí, každý člen má jeden hlas. V mezidobí informujeme členy o aktuálním dění na domácím i mezinárodním poli. A každý z členů se může k danému tématu vyjádřit svými připomínkami, nápady a hlavně vlastní aktivitou.

 

Hlavními strukturami ČAS jsou:

 

 

Současné prezidium (od března 2015)  

 

Prezidentka

MUDr. Eva Krejčová 

Viceprezident 

Klára Patočková

Členka prezida

Helena Hlaváčková-Bartošová

 

     Do dění ČASu je aktivně zapojeno spousta dalších, kteří podporují shiatsu a snaží se mu vybudovat cestu ke světlu, aby se dostalo na úroveň, kterou si právem zaslouží. Všem moc děkujeme. A jsme moc rádi, že díky Vám ČAS je "živé" sdružení.

StrukturaStrukturaStruktura
4499995 visits4499995 visits4499995 visits4499995 visits4499995 visits4499995 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace