Podmínky členství

 

Členství je dvojího typu:

A.       člen ČAS

B.       registrovaný praktik ČAS - dočasně není možno tento status dosáhnout.


Podmínky členství:

A.       členem ČAS mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

B.       Registrovaným praktikem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je členem ČAS a úspěšně splní podmínky pro přijetí do Registru ČAS. Podmínky se stále tvoří, aby byly co nejobjektivnější a zároveň splňovaly kritéria, která potřebujeme v České republice. Budou vycházet ze standardů Evropské federace shiatsu.


 O přijetí člena ČAS rozhoduje na základě písemné přihlášky prezidium ČAS.
 Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané prezidiem.
 
Odhlasovaný členský příspěvek do ČAS tvoří:


Pokud se chcete stát členem ČAS, vyplňte a odešlete tuto přihlášku ...
 
Po zaplacení členského příspěvku Vám zašleme průkazku a členské číslo. První platba je 1500,-Kč. Úhrada dalších ročních plateb ve výši  0 - 800,- Kč je vždy do 31.1. daného roku (dle aktuálního rozhodnutí valné hromady).

 

Číslo BÚ České asociace shiatsu je 2800563054 / 2010 (účet u Fio banky).

Podmínky členstvíPodmínky členstvíPodmínky členství
4499701 visits4499701 visits4499701 visits4499701 visits4499701 visits4499701 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace