Česká asociace shiatsu

 

      Česká asociace shiatsu (ČAS) je dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických, popř. právnických osob, jejichž hlavní společnou snahou je rozšiřovat informaci o shiatsu mezi odbornou i laickou veřejnost.
 
      ČAS by měla též zaštiťovat praktiky shiatsu jako odborný garant. Registrovaní praktici České asociace shiatsu budou splňovat kvalifikační kritéria, která jsou v souladu s požadavky Evropské federace shiatsu.
 
      ČAS byla oficiálně založena 16. 4. 2002 v Praze, je zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR. ČAS vznikla z potřeby nadstavbového článku pro shiatsu.
Je to národní organizace, a proto není spojena s žádným kurzem nebo školou shiatsu.
 
      ČAS byla oficiálně přijata za plnoprávné členy Evropské federace shiatsu 1. 1. 2004! Po úspěšných jednáních s ESF a účastí na zasedání jsme nyní plnoprávnými členy, což nám umožňuje nejen přístup k informacím, ale dává nám to i možnost hlasovat o důležitých rozhodnutích.
 
      ČAS je otevřena všem zájemcům z řad studentů či praktiků shiatsu, dále i všem, kteří chtějí podpořit cíle sdružení. Mohou to být například spokojení klienti shiatsu, kteří by svým vstupem "hlasovali" pro shiatsu a rozšířili by členskou základnu pro shiatsu v Čechách.
 
      ČAS je neziskové sdružení. Všichni, kteří se do činnosti ČAS aktivně zapojili, tak činí ve svém volnu, bez nároku na mzdu a s vědomím, že je to investice hlavně do budoucna.

O asociaciO asociaciO asociaci
4500013 visits4500013 visits4500013 visits4500013 visits4500013 visits4500013 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace