17.5.2004 Fórum zdraví při evropské komisi

 

Členy fóra jsou nevládní organizace, které se zabývají širokou škálou otázek a mají členy ve všech nebo ve většině členských státech EU.

 

O co jde?

       Fórum EU pro zdravotní politiku je určeno k setkávání organizací, jež zastupují jednotlivé účastníky působící ve zdravotnictví, s cílem zajistit, aby zdravotní strategie EU byla otevřená, transparentní a aby odpovídala veřejným zájmům. Záměrem je vytvořit prostor pro pořádání diskusí, výměnu názorů a zkušeností týkajících se celé řady témat a pomáhat při realizaci a sledování zvláštních iniciativ. Fórum EU pro zdravotní politiku se schází dvakrát ročně, obvykle v červnu a prosinci. Během těchto setkání fórum posuzuje práci EU v různých oblastech veřejného zdraví a přijímá k těmto záležitostem doporučení.

 

OTEVŘENÉ FÓRUM rozvíjí práci Fóra pro zdravotní politiku s větším počtem účastníků, kterých je přibližně 300. Otevřené fórum sestává z jednoho dopoledního plenárního zasedání, na které navazují tři odpolední paralelní zasedání, jež jsou vedená a pořádaná nevládními organizacemi.

 

Předmětem prvního otevřeného fóra dne 17. května 2004 bylo "Zdraví v rozšířené Evropě".

 

Zdroj: EHPF informační materiál, leden 2004

 

Místo pro CAM

       Do jedné z odpoledních paralelních sekcí byla zařazena i CAM (Complimentary and Alternative Medicine = doplňková a alternativní medicína). Dostala se tam díky EVROPSKÉ FEDERACI SHIATSU (ESF) a EVROPSKÉ RADĚ KLASICKÉ HOMEOPATIE (ECCH), což jsou organizace snažící se mimo jiné o politické akce a legalizaci CAM. Česká asociace shiatsu je členem ESF, takže se na jejích cílech (odkaz na web ESF cíle) podílíme. V rámci tématu Zdraví v rozšířené Evropě se prezentace CAM mohla realizovat díky mluvčím z přistupujících států. Nakonec volba padla na "hlavu" České asociace shiatsu. Prezentaci připravili ve spolupráci ESF a ECCH.

 

Téma prezentace

Přesnou prezentaci v power pointu (v angličtině) vám můžeme na požádání zaslat.  Na vlastní oči       Celé dopoledne jsme z úst jednotlivých vládních představitelů slyšeli, jak je důležitá hlavně prevence a odpovědnost za vlastní zdraví. A jak je výborné, že se uskutečnilo Otevřené fórum. Na odpoledních sekcích, kdy se uváděly jednotlivé příspěvky, problémy, ale i návrhy na řešení a poté se prakticky diskutovalo, bohužel politici chyběli. Takže to vlastně nebylo komu sdělovat a pointa se vytratila…….     Můžeme jen doufat, že zdraví někoho z politiků pro zdravotní politiku opravdu zajímá a ve svém volném čase si projde, o čem že vlastně lidé hovořili, co je nejvíc pálí ….………     Závěrečnou řeč pronesl Pavel Telička, který velice litoval, že se nemohl   Otevřeného zúčastnit…. .. Nicméně máme českého zástupce minimálně po dobu 6 měsíců v řadách EU starající se o zdravotní politiku, tak to můžeme zkusit nějak využít! I když na mou otázku, zda se Pavel Telička nebo jeho rodina zajímají o CAM zazněla jasná odpověď že ne. Ale kdyby viděl, že to funguje, tak by se rád nechal léčit….

 

    Na Open Health Foru v Bruselu pozorovala, přednášela, naladění vnímala

a pak postřehy zapsala Darja Havelková

Fórum zdraví při Evropské komisiFórum zdraví při Evropské komisiFórum zdraví při Evropské komisi
4375123 Besuche4375123 Besuche4375123 Besuche4375123 Besuche4375123 Besuche4375123 Besuche
© 2005-2007 Shiatsu Asociace